DIGESTORI SA FILTEROM

Proizvodi se u skladu sa standardom EN 14175

Digestor sa filterom je kombinacija digestora opšte namene, digestora sa dodatim vazduhom i filterskog sklopa. Filterski sklop je sastavljen od lako izmenjivih filterskih patrona. Kontrola zaprljanosti i termin izmene filtera signalizira se na komandnoj tabli. Ovaj tip digestora omogućava da gasovi, aerosoli, pepeo i prašina ne budu prisutni u laboratorijama u koncentracijama i količinama koje su opasne po zdravlje radnog osoblja i omogućava prečišćavanje zagađenog vazduha digestora u koncentracijama koje su dozvoljene za ispuštanje u atmosferu.

Alternativno filter boksovi mogu se ugraditi sa bočne strane digestora ukoliko laboratorija nema dovoljnu visinu.

Filter digestora je smešten kao stalna komponenta digestora i on je sastavni deo ventilacionog sistema. Vazduh u digestor ulazi kroz dve komore i prednjeg staklenog panela. Gasovi, dim i aerosoli se mešaju u radnom prostoru i prolaze kroz filter boks. U filter boksu su patrone ili vrećasti filteri od aktivnog uglja. Tip i sastav punioca patrona je definisan aplikacijama u digestoru.

Digestor sa filterom nije podesan za rad sa sledećim supstancama:

1.Radioaktivne supstance

2.Mikroorganizmi

3.Genotipovi i modifikovane supstance

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dužina
1200 1500 1800
Bezbednosni sistemi Mikroprocesorski automatski sistem
Širina 750 750 750
Visina 2800 2800 2800
Radna ploča Keramika, polipropilen, inox, epoxy, granit
Unutrašnjost Melamin, laminat keramika, polipropilen
Elektrooprema U skladu sa standardom JUS
Armature Vodovodna, opciono gas, i komprimovani vazduh

Proizvode koje ovde možete videti su svi iz naše sopstvene proizvodnje. Radimo i po narudžbinama i posebnoj potrebi kupaca, vršimo transport i ugradnju, i servis svih naših proizvoda.