LABORATORIJSKA OPREMA


Izvođenje hemijskih reakcija i rukovanje hemikalijama, potencijalno je veoma opasno jer je u toku rada teško izbeći upotrebu opasnih materija. Tu se nalaze zapaljive tečnosti, otrovne i nagrizajuće hemikalije, lomljive staklene aparature i uređaji, što sve može izazvati ozbiljne povrede. Međutim, ove opasnosti mogu se značajno umanjiti, odnosno izbeći ako se primenjuju odgovarajuće mere bezbednosti i predostrožnosti.
Iz tog razloga Godes nudi i proizvodi visok kvalitet laboratorijskog namestaja, digestora, i ormana za skladištenje i čuvanje sa širokim izborom materijala i boja. U mogućnosti smo izvesti opremanje laboratorija po sistemu ključ u ruke i time omogućti korisnicima da osnuju svoju idealnu laboratoriju.
U proizvodnji su razvijeni sledeći programi:
1. Modularni nameštaj
• Čelična konstrukcija je izradjena u čvrst spoj zaštićena epoxy premazima koji obezbedjuju trajnost I izdržljivost.
• Unutrašnje obloge su uradjene od standardnih laminatnih ploča ili melaminskih folija
• Radne ploče su od hemijski rezistentnog materijala.
• Sva armatura je ugradjena modularno i nezavisna je od baze laboratorijskog nameštaja

2.Digestori i laminirane komore
Laboratorijski digestori i laminarne komore su ventilisani radni prostor u funkciji koji obezbedjuju da gasovi, aerosoli, pepeo, i prašina ne budu prisutni u laboratoriji u koncentracijama i količinama koje su opasne po zdravlje radnog osoblja. Širok spektar sistemskih ugradnih elemenata omogućuje finalizaciju od opremanja za  opšte namene do opremanja sa visoko specijalizovanim zahtevima.
Funkcionalnost I namena je obradjena sa posebnom pažnjom kao rezultat istraživanja u ergonomiju laboratorija, hemijske rezistentnosti materijala I njihova trajnost, čime je obezbedjena  kvalitet I pouzdanost proizvoda. Materijali za radne ploče su prilagodjeni specifičnim zahtevima, koji uključuju laminatne obloge, epoxy obloge, inox, kompozitne materijale. Sistem namestaja omogućuje slobodne kombinacije sa mogućnostima mobilne ili fiksne ugradnje po potrebi. Podstolni elementi se mogu posebno ugraditi u digestore ili da budu integrisani u konstrukciju digestora.
3. Ventilacioni sistemi
Pri radu u laboratorijama dolazi do izdvajanja toplote, mirisa i stvaranja raznih zagađivača kao što su dim, gasovi, patogeni organizmi, pare i radioaktivne čestice. Radi sprečavanja širenja nastalih zagađivača u vazduhu i zaštite osoblja od toksičnih i opasnih supstanci, neophodno je izvršti adekvatne izmene vazduha u radnom prostoru. Idealno, vazduh za ventiliranje ulazi u laboratorijski prostor sa “čiste“ strane prostora dok izvlačenje vazduha je sa „prljave“ strane laboratorije.