VLAGOMER

DIGITALNI HIDRO-TERMOMETAR DHT-100

Je merni uređaj koji ima široku primenu u drvnoj industriji za brzo i efikasno merenje vlažnosti drveta i temperature vazduha. Uređaj je potpuno automatizovan što znači da se od korisnika očekuje da unese tip drveta u kome se želi izmeriti vlažnost, a DHT-100 će na osnovu izmerene temperature i provodnosti materijala, na displeju prikazati vrednosti vlažnosti u procentima. Pored ovog automatskog načina rada na raspolaganju stoji i ručni način rada kod koga je potrebno pored vrste drveta uneti i vrednost temperature materijala. DHT-100 ima ugrađen tajmer za automatsko isključenje uređaja koji se, po želji može uključiti radi kontrole vlage drveta u dužem vremenskom periodu.