OPREMA ZA GALVANIZACIJU

Upotreba metalnih elemenata u konstrukcijama objekata, delovima opreme, kao i finalnih proizvoda zahteva adekvatnu zaštitu plemenitim ili otpornijim metalom u cilju poboljšanja svojstva osnovnog materijala.

Stepen i vrsta zaštite zavise  od namene proizvoda:

- zaštita od makroklimatskih i mikroklimatskih opterečenja,

- poboljšanje dizajna predmeta,

- dekorisanje

Galvanizacija kao metoda prevlačenja metal podloge ili neplemenitog metala u kontaktu sa podlogom prevlake (cink, bakar, nikl, I dr.)  jonizira dajući elektrone koji redukuju jon metala u vodenom rastvoru i stvaraju prevlaku.

Izradu opreme zaključno sa puštanjem u funkciju galvanskih procesa možemo pružiti našim potencijalnim kupcima u okviru sledećih tehnologija:

- eloksaža aluminijuma,

- cinkovanje,

- kadmijuniziranje,

- niklovanje,

- dekorativno srebrenje,

- hromiranje,

- i druge

Osnovna oprema ovih linija je:

GALVANSKE KADE,

ISPRAVLJAČI JEDNOSMERNE STRUJE,

FILTRACIONI SISTEMI

VENTILACIONI SISTEMI,

SISTEMI PREČIŠĆAVANJA  GASOVA

SISTEMI VERTIKALNOG I HORIZONTALNOG TRANSPORTA