USLUGE

USLUGE PROJEKTOVANJA

Godes d.o.o. pruža projektantske usluge u oblasti: arhitekture industrijskih I poljoprivrednih objektata, vodovoda i kanalizacija; termotehničkih i termoenergetskih instalacija i postrojenja; tehnoloških procesa i postrojenja.

Zastupljene su sledeće projektne celine:

• Arhitektura

• Konstrukcija

• Tehnologija i mašinstvo

• Termotehnika

• Elektroinstalacije (jaka i slaba struja)

U okviru projektnih celina GODES-a postoje kao stalni saradnici posebni stručnjaci koji se bave izradom sledeće tehničke dokumentacije:

- projekti protivpožarne zaštite,

- studije o proceni uticaja objekata na životnu sredinu,

- studije energetske efikasnosti.

USLUGE KONSALTINGA I INŽENJERINGA

Godes pruža konsultantske i inženjering usluge u oblastima:

1. OBJEKATA U POLJOPRIVREDI

primarne poljoprivredne proizvodnje i preradjivačke industrije

objekti stočarske proizvodnje

objekti prečišćavanja otpadnih voda

2. OBJEKATA U DRVNOJ INDUSTRIJI

Objekti primarne obrade drveta

Objekti za tremičku obradu drveta

Objekti finalne obrade drveta

3. OBJEKATA ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU METALA

Transporne linije i kranske staze

Prečišćavanje otpadih voda i gasova

Automatizacija procesa zaštite metala

 

U okviru inženjerig poslova osposobljeni smo i posedujemo licencirane stručnjake za upravljanje gradnjom, za vodjenje stručnog nadzora nad izgradnjom, montažom, opremanjem i puštanjem u pogon objekata.