GALVANSKE KADE

Osnovni materijal za izradu kada je

- polipropilen za radne temperatre do 90°C

- polietilen za radne temperature do 65°C

- PVC za radne temperature do 50°C

- PVDF za radne temperture do 130°C

Vrsta materijala za izradu kada zavisi takodje od medijuma u kadama.

Dimenzija kada je definisana oblikom premeta koji se uranja u kadu.

Galvanske kade kao osnovni elemenat procesa galvanizacije izradjuju se u sledećim konstrukcijama:

SAMONOSIVE GALVANSKE KADE

kada-slobodnostojeca

SAMONOSIVE TERMOIZOLACIONE KADE

kada-termoizolaciona-slobodnostojeca

OBLOŽNE KADE BETONSKIH BAZENA

kada-oblozna

OBLOŽNE KADE KAO ZAŠTITA ČELIČNIH KADA

kada-celicna