SISTEMI PREČIŠĆAVANJA GASOVA

Skruberi imaju funkciju pranja i prečišćavanja gasova sa linije galvanizacije.

Ugradjuju se u ventilacione sisteme iza odsisnih ventilatora.

Skruberima se uklanjaju rastvorljivi gasovi, mokre i suve čestice iz dimnih i otpadnih gasova sa linije galvanizacije. Za odvajanje čestica iz dimnih i otpadnih gasova primenjuje se princip vlaženja čestica, odnosno princip sudara čestica koje se nalaze u gasu i vodenih kapljica.

Skruberi sadrže tri zone kroz koje prolazi gas sa česticama, a to su: zona vlaženja, zona kontakta i zona izdvajanja.

Skruberi se koriste pri velikoj koncentraciji nečistoća i velikim količinama otpadnih gasova, za koje bi filterski uredjaji zahtevali čestu promenu filtera, jer se brzo povećava otpor strujanju vazduha, a čišćenje filtera je teško ili nemoguće.

Radi povećanja efikasnosti prečišćavanja u skruberima se postavljaju punjenja od inertnog materijala (pall prstenovi) u kojima se ostvaruje povećan kontakt izmedju tečne i gasovite faze, a samim tim obavlja se i apsorpcija štetnih materija.

Skruber i pripadajući rezervoar mogu biti izvedeni su konstruktivno kao jedna cellina ili kao posebni elementi.

Skruberom se upravlja sa komandnog ormana na platformi skrubera.

skruber02
skruber01