OPREMA ZA ISHRANU I NAPAJANJE

1. HRANILICA ZA TOV - TEŠKA BRAŠNASTA HRANA


- namenjena za ishranu teškom brašnastom hranom (kukuruz – soja)
- materijal – polipropilen
- kapacitet – do 120 litara
- mogućnost vlaženja hrane
- lako čišćenje I održavanje
- nema rstura hrane
- poseduje regulator doziranja hrane
- podesna za automatsku ishranu
hranilica_tov01

2. HRANILICA ZA TOV - PELETIRANA HRANA - AP


- namenjena za ishranu peletiranom hranom
- materijal – polietile
- kapacitet – do 90 litara
- mogućnost vlaženja hrane
- lako čišćenje I održavanje
- nema rstura hrane
- poseduje regulator doziranja hrane
- podesna za automatsku ishranu
hranilica_tov_peletirana_hrana01

3. TOVNA HRANILICA ZA SILIRANU HRANU


- namenjena za ishranu siliranim zrnom
- materijal – polipropien
- korozionootporna
- kapacitet – do 200 litara
- lako čišćenje I održavanje
- nema rastura hrane
- poseduje regulator doziranja hrane
- podesna za automatsku ishranu
tovna_hranilica_silirana_hrana01

4. HRANILICA ZA KRMAČU U PRASILIŠTU

hranilica_za_krmacu_prasiliste01

5. HRANILICA ZA ODGOJ


- materijal – polipropilen
- kapacitet – 60 litara
- regulacija doziranja hrane
- podesna za tešku I peletiranu hranu
- lako čišćenje i održavanje
- nije lomljiva
- opciono 4 ili 5 hranidbenih mesta
hranilica_za_odgoj

6. HRANILICA ZA PRASAD - ROTECNA


- namenjena za ishranu prasadi do 8kg.
- materijal – polietilen
- korozionootporna
- lako čišćenje I održavanje
- nema rastura hrane
- poseduje konektor za fiksiranje na rešetku
hranilica_za prasad01

7. POJILICA-ROTECNA


- uvek sveža voda u šolji
- dizajnirana prema uzrastu prasadi
- kontrolisano doziranje vode
- montaža 5-8 cm od poda
pojilica_velika_rotecna01

8. DOZATOR HRANE - ROTECNA


- zarvarač sa dva protivtega
- brzo podešavanje kapaciteta
- transparentan
- tri pozicije – otvoren, zatvoren i lekovi
dozator_hrane01