OPREMA ZA GREJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJU

GREJANJE, HLADJENJE I VENTILIRANJE – SISTEM “TOPLOTNA PUMPA”

- COP 3,5 do 4
- Režim rada od -15oC do +44 oC
- Priprema vazduha 0,8 – 1.0 m3 po kg telesne mase
- Brzina strujanja kod životinja 0,5 m/sec
- Relativna vlaga 65 – 70%
- Kapaciteti grejne i rashladne snage od 16 Kw do 250 Kw
toplotna_pumpa01
toplotna_pumpa02

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

GREJANJE BIOMASOM – SISTEM “TOPLA VODA”

- Režim rada od -20oC do +10 oC
- Priprema vazduha 1,0 – 1.5 m3 po kg telesne mase
- Brzina strujanja kod životinja 0,5 m/sec
- Relativna vlaga 65 – 70%
- Kapaciteti grejne snage od 16 Kw do 1000 Kw.
grejanje-biomasom01
grejanje-biomasom02

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

GREJAČ PRASADI NA LEGLU

- Režim rada elektrografitni grejač ili topla voda
- Dimenzija grejača 500 x 1000, 500 x 1200, 1000 x 1000 mm.
- Grejači punjeni poliuretanom
- Automatska regulacija temperature grejne površine
- Snaga grejača od 80w do 180w
grejanje_prasadi01
grejanje_prasadi02

_________________________________________________________________________________________________________________________________________              
KANALI ZA VENTILACIJU AMBIJENTA

- Ventilatori kapaciteta prema broju i uzrastu grla.
- Ventilacioni krovni kanali od polietilena stabilizovanog na UV zrake
- Usisna grla ventilacionih kanala sa okretnim klapnama
ventiliranje_kanala_ambijenta01
ventiliranje_kanala_ambijenta03
ventiliranje_kanala_ambijenta02

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTOMATIKA KONTROLE RADA GREJAČA I VENTILATORA

- Mikroprocesorski uredjaj sa digitalnim displejom.
- Kontrolise rad do 50 grejača u odelenju
- Kontrolise rad ventilatora ukupne snage do 5 Kw
- Automatski reguliše kapacitete prema zadatim minimalnim i maksimalnim temperaturama
- Zaustavlja rad ventilatora ispod zadate minimalne temperature
- Zaštita uredjaja IP65.
automatika01