O NAMA

GODES je osnovan 1990. godine kao privatno preduzeće sa 100% domaćeg kapitala. Osnovna delatnost tog perioda je projektovanje i izvođenje objekata u poljoprivredi i drvnoj industriji. Razvojem smo uspeli da zauzmemo jedno od liderskih pozicija na našem tržištu u okviru:

- Poljoprivredne tehnike

- Tehnike obrade drveta

- Izrade laboratorijske opreme i nameštaja

- Izrade galvanotehničke opreme

- Prečišćavanje otpadnih gasova

Mi nismo organizovani kao klasična proizvodna ili projektna organizacija, već smo mnogo više od toga. U svom radu akcenat je izražen kroz razvoj i primenu novih tehničko-tehnoloških dostignuća, uključujući i sopstvena istraživačka dostignuća koja su ostvarena kroz zaštićene modele kod “saveznog zavoda za patente“ . Iz tog razloga smo u mogućnosti da sa timom naših stručnjaka odgovorimo na izazove savremene i zahtevne potrebe naših potencijalnih korisnika kako u pogledu optimalnih tehničko-tehnoloških rešenja tako i u pogledu permanentnog snabdevanja potrebnom opremom.

Princip poslovanja

Kako bi se moglo odgovoriti na korisničke želje i zahteve, rad GODES-a je organizovan po principu savremenog poslovanja. Iz tog razloga u našem sastavu su tri sektora, svaki specijalizovan za određene delatnosti:

- Godes – Montaža

- Godes – Digel

- Godes – Plastgalvano

Spremni smo da obezbedimo najsavremenija tehničko-tehnološka rešenja iz domena svoje delatnosti svim zaintresovanim kupcima poštujući standarde u pogledu kvaliteta i proizvoda i usluga.