DIGESTOR OPŠTE NAMENE

Proizvodi se u skladu sa standardom EN 14175.
Digestor opšte namene omogućava da gasovi, aerosoli, pepeo i prašina ne budu prisutni u laboratorijama u koncentracijama i količinama koje su opasne po zdravlje radnog osoblja.
Digestor opšte namene nije podesan za rad sa sledećim supstancama:
• Radioaktivne supstance
• Mikroorganizmi
• Genotipovi i modifikovane supstance
• Perhlornom kiselinom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dužina
1200 1500 1800
Bezbednosni sistemiopciono
Širina750 750 750
Visina2800 2800 2800
Radna pločaKeramika, polipropilen, inox, epoxy, granit
UnutrašnjostMelamin, laminat keramika, polipropilen
ElektroopremaU skladu sa standardom JUS
ArmatureVodovodna, opciono gas, i komprimovani vazduh

Armature prema propisu DWGV i DIN 12920-

OPCIONA OPREMA DIGESTORA
• Filteri za prečišćavanje produkata iz digestora.
• Filteri se ugrađuju u gabarit digestora ili kao posebne jedinice
• Elektronske upravljačke jedince za kontrolu eshaucje i koncentracije
jedinjenja i smeše gasova u digestoru
• Bezbedonosni sistemi

Proizvode koje ovde možete videti su svi iz naše sopstvene proizvodnje.
Radimo i po narudžbinama i posebnoj potrebi kupaca, vršimo transport i ugradnju, i servis svih naših proizvoda.