VENTILATORI

- Ventilatori kompletno izradjeni od polypropylena

- Obrtno kolo sa zakrivljenim ili ravnim lopaticama

- Elektrostatički elitricitet rešen u okviru materijala i dizajna ventilatora

- Kontrola brzine frekventnim regulatorom

VISOKOPRITISNI VENTILATORventilator_visokopritisni
NISKOPRITISNI VENTILATOR
ventilator_niskopritisni
ventilator
NISKOPRITISNI VENTILATOR
ventilator_niskopritisni