DIGESTOR SPECIJALNE NAMENE

Proizvodi se u skladu sa standardom EN 14175.
Digestor specijalne namene se upotrebljava za rad sa agresivnim materijalima kao što su sumporna kiselina, perhlorna kiselina i fluorovodonična kiselina. Za rad sa perhlornom kiselinom preporučuje se digestor koji je urađen sa radnom pločom i enterijerom od kiselootpornih keramičkih pločica. Za rad sa fluorovodoničnom kiselinom preporučuje se digestor koji je urađen  sa radnom pločom i enterijerom od polipropilena.
Digestor specijalne namene nije podesan za rad sa sledećim supstancama:
•    Radioaktivne supstance
•    Mikroorganizmi
•    Genotipovi i modifikovane supstance

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Dužina
1200 1500 1800
Bezbednosni sistemiopciono
Širina750 750 750
Visina2800 2800 2800
Radna pločaKeramika, polipropilen
UnutrašnjostKeramika, polipropilen
ElektroopremaU skladu sa standardom JUS
ArmatureVodovodna, opciono gas, i komprimovani vazduh

Armature prema propisu DWGV i DIN 12920

FILTERI ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA

Izrađuju se u sklopu digestora ili kao posebne jedinice. Digestori poseduju elektronske upravljačke jedince za upravljanje i kontrolu eshaucje digestora i koncentracije jedinjenja                              i smeše gasova. Ugrađuju se opciono.

Proizvode koje ovde možete videti su svi iz naše sopstvene proizvodnje. Radimo i po narudžbinama i posebnoj potrebi kupaca, vršimo transport i ugradnju, i servis svih naših proizvoda.