ELEKTRONSKI UPRAVLJAČKI MODUL RADA DIGESTORA

  • Namena za sve vrste digestora
  • Kapacitet ventiliranja je kontrolisan prema visini otvaranja prednjeg staklenog panela i koncentracije gasova, dima i aerosoli u radnom prostoru digestora
  • Obezbedjuje se ušteda energije uz povećanu bezbednost rada
  • Upravljački modul obezbedjuje vazdušni balans u prostoriji gde su smešteni digestori
  • Sistem elektronike može biti intregrisan u centralni kontrolni sistem ventilacije laboratorije
  • Senzori ugradjeni u upravljački modul upravljaju konstantnim strujanjem vazduha i automatski vrše pravilno ventiliranje digestora
  • U radu sa zatvorenim staklenim panelom automatika obezbedjuje potrebne minimalne količine vazduha u radnom prostoru digestora
  • Sve komponente se mogu separatno ugradjivati